Beste Natuurvrienden,

 

35 Jaar geleden werd het “Groenkomitee Fonteintje” opgericht. Ook toen zette deze voorloper van het huidige Natuurpunt Beringen zich in voor het behoud van de vallei van de Zwarte Beek. De strijd is nog steeds niet gestreden. Nog steeds wordt het voortbestaan van de vallei bedreigt. Alle nationale en internationale beschermingsstatuten ten spijt, wordt de natuurlijke ontwikkeling van zeldzame biotopen door enkelingen tegengewerkt.

 

Natuurpunt en Natuurpunt Beringen in het bijzonder, hebben er voor gekozen volop te gaan voor de meest waardevolle biotopen. Dit houdt in dat in de komende jaren het open karakter van de vallei opnieuw hersteld moet worden. Enkel zo zal er terug voldoende plaats zijn voor de adoptie soort van Beringen, de Watersnip.Hierbij aansluitend moet de waterhuishouding hersteld worden zodat de teloorgang van het unieke veenlichaan een halt wordt toegeroepen.

Steeds meer recente studies overtuigen ons dat dit de juiste keuze is. Zoals in de begin jaren het geval was, trachten we de overheden met wetenschappelijk onderbouwde studies ervan te overtuigen dat nu moet overgegaan worden tot concrete acties.

 

Reeds een aantal jaren werkt Natuurpunt Beringen mee aan het verspreiden van autochtone planten en struiken. Ook dit jaar wordt er op zaterdag 12 november de jaarlijkse planten en struiken verkoop georganiseerd. (Een bestelformulier is terug te vinden op de website of kan aan de Watersnip worden opgevraagd)

Dit jaar gaan we echter ook zelf aan de slag. Samen met vrijwilligers zal er een brede houtkant worden aangelegd. Deze houtkant zal, eens volgroeid, naar aloude gewoonte in hakhoutbeheer worden genomen. Door het cyclisch kappen van de houtkant kan deze zich dynamisch blijven ontwikkelen en onderdak geven aan een groot aantal vogels en kleine zoogdieren.

Geďnteresseerden voor deze of andere beheer-activiteiten kunnen contact opnemen via mail (Natuurpunt.Beringen@telenet.be) of contact opnemen met Willy Cools (0474 99 36 19).

 

 

 

 

Hans Van den Bossche

Voorzitter Natuurpunt Beringen

Natuurpunt.Beringen@telenet.be