Beste Natuurvrienden,

 

Op 6 september 1976 werd het “Groenkomitee Fonteintje” opgericht. Deze groep van mensen vormde de basis voor het beschermen van de Vallei van de Zwarte Beek. Nu, 34 jaar later, wordt Willy Vanlook, één van de oprichters, vereerd met de Heimans en Thysse Prijs.

 

De heren Heimans en Thysse waren in het begin van vorige eeuw de grondleggers van de natuurbescherming in Nederland.

 

Een tweejaarlijkse prijs beloont personen en organisaties met uitzonderlijke verdienste inzake natuurbescherming. Het is de eerste maal dat deze prijs wordt toegekend aan iemand buiten Nederland.

 

Ook al zal Willy steeds benadrukken dat de geleverde inspanningen werden

gedragen door velen, is zijn rol niet weg te cijferen.

 

Willy, proficiat.

 

 

Om de unieke vallei en haar omgeving veilig te stellen, wordt al jaren gewerkt aan een natuurinrichtingsproject. Het eerste concrete dossier – ecologische zuivering van de zwemvijver – is nu in uitvoering.

Het dossier rond de Koerselse Heide heeft de afgelopen maanden gezord voor heel wat opschudding. Blijkbaar trachten sommigen door het verspreiden van foutieve informatie het beoogde herstel van unieke natuur tegen te gaan.

Natuurpunt Beringen hoopt dat in de komende maanden de plooien worden gladgestreken.

 

 

In samenwerking met de Regionale Landschappen werd vorig jaar een campagne gestart ten voordele van autochtone bomen en struiken. Natuurpunt Limburg zet deze inspanningen verder. Ook dit jaar zal tijdens de jaarlijkse plantenverkoop veel aandacht besteed worden aan planten “van hier”.

Toegevoegd vindt u een lijstje van planten die worden aangeboden. Op de website www.natuurpuntlimburg.be kan u rechtstreeks een bestelbon invullen.

 

 

 

 

 

Hans Van den Bossche

Voorzitter Natuurpunt Beringen

Natuurpunt.Beringen@telenet.be