Beste Natuurvrienden,

 

Natuurpunt houdt zich niet enkel bezig met het beheer van de natuur. Natuurpunt zet zich ook actief in voor het behoud van het erfgoed. De nominatie van onze zusterafdeling in Lummen als laureaat voor de Vlaamse Erfgoedprijs 2009 is hier een mooi voorbeeld van. Met het project “Duizendjarige eik” tracht Natuurpunt samen met de partners het erfgoed te integreren in de huidige maatschappij.

 

Ook in Beringen is op dit vlak nog veel werk te verzetten.

 

De aanstaande verkoop van een stukje grond in de Linkestraat, juist naast een kapelletje, is een voorbeeld van hoe het niet moet.

Door het bebouwen van dit perceel komt het voortbestaan van de kapel in het gevaar en zullen een aantal Zomereiken moeten sneuvelen. Hierdoor verkleint ook de vrije openbare ruimte. Was het geen doelstelling van het Structuurplan om de open ruimte in het buitengebied, buiten de dorpskernen, te vrijwaren ?

 

Een positief voorbeeld zijn de initiatieven rond de Trage Wegen van de stad Beringen.

Vorig jaar werd een inventaris gemaakt van de nog resterende paden in het centrum van Paal en de onmiddellijke omgeving.

Tijdens de wandelhappening op 11 oktober rond de holle wegen in Paal zijn enkele Trage Wegen opgenomen die het parcour zeker de moeite waard zullen maken.

Om alle paden opnieuw voor wandelaars bruikbaar te maken, zullen er nog extra inspanningen geleverd moeten worden.

Ondertussen wordt ook verder gewerkt aan de inventarisatie van de Trage Wegen in andere deelgebieden van de stad.

 

Dit jaar wordt door de Limburgse Natuurpuntafdelingen een nieuwe bomen- en struikenverkoop georganiseerd. Zoals steeds wordt er inheems plantgoed aangeboden. De nadruk komt echter meer en meer te liggen op plantgoed wat ook “van hier” komt. Samen met de Regionale Landschappen tracht Natuurpunt dit te promoten bij zowel de bevolking als de lokale besturen.

 

 

Dertig jaar geleden werd het eerste reservaatsperceel aangekocht in de Vallei van de Zwarte Beek. Op 10 oktober wordt dit op gepaste wijze gevierd. Elders in dit nummer zullen al enkele details onthuld worden,

 

Graag tot dan,

 

Hans Van den Bossche

HansVdBossche@telenet.be

Voorzitter Natuurpunt Beringen