Beste Natuurvrienden,

 

Begin dit jaar zag de website van Natuurpunt Beringen het levenslicht. Weldra zal een website “Zwarte Beek” en een website voor elk van de 3 zuster-afdelingen binnen de vallei volgen. Gezamelijk trachten we via deze websites, de vallei beter kenbaar te maken. Alle activiteiten en wetenswaardigheden over de vallei zullen hier te vinden zijn.

Nu reeds kunt u een kijkje nemen op de site “www.natuurpuntberingen.be”.

 

Dit jaar is de afdeling gestart met een paddenoverzet. Padden, bruine kikkers en salamanders trekken elke voorjaar van hun overwinteringsplaatsen naar hun geboorte-poel. Als ze op hun weg een drukke weg tegenkomen, zijn er telkens heel wat verkeersslachtoffers te betreuren. In de Bosstraat is daarom - over een afstand van een 400-tal meter - een scherm geplaatst. Vrijwilligers zorgen voor een veilige overzet van de padden.

 

Eind vorig jaar stond het Natuurinrichtingsproject rond het Fonteintje volop in de aandacht. Vandaag staat het vast dat de grootschalige wegeniswerken niet zullen doorgaan. De Natuurinrichting zal zich enkel bezighouden met haar eigenlijke doel. Voor het Fonteintje is dit de herinrichting van de zwemvijver, de wandelpaden in de omgeving en het herinrichtingen van kampeerplaatsen op de oude lusparking. Voor andere projecten zal de stad Beringen zelf moeten instaan. Voor Natuurpunt is het hierbij van belang dat het authentiek karakter van het Fonteintje, zoals het door zo’n 1.500 mensen werd gesteld, behouden blijft.

 

De Natuurinrichting zal zich nu volop kunnen richten op het vrijwaren van de vallei. Een recente wetenschappelijke studie heeft nogmaals de uniekheid van dit gebied aangetoond. Om de vallei met haar veenlichaam te kunnen behouden, moet dringend de ontwatering worden tegengegaan.

 

In de komende maanden zijn er weer heel wat activiteiten gepland. Twee ervan wens ik extra in de aandacht te brengen :

 

 

Hans Van den Bossche

Voorzitter Natuurpunt Beringen

Natuurpunt.Beringen@telenet.be