Beste Natuurvrienden,

 

Dit jaar kenden we een lange winter. Integenstelling tot alle berichten over de opwarming van de aarde, was het in het begin van maart nog flink aan het vriezen.

De klimaatproblemen moeten dan ook niet gezien worden vanuit een enge visie over de temperatuur. Wel moet alle aandacht gaan naar het behoud van de verscheidenheid van de soorten.

 

Reeds in 1992, bij het ondertekenen van de biodiversiteitsconventie van Rio de Janeiro, erkenden vele landen het gevaar van de achteruitgang van de biodiversiteit. In 2002 werd tijdens de wereldconferentie in Johannesburg nogmaals het belang van het beschermen van de biodiversiteit onderstreept.

Door Europa werd de “Countdown-2010 Doelstelling” uitgewerkt. In 2010 zou het biodiversiteitsverlies in Europa worden gestopt.

 

Deze doelstelling zal waarschijnlijk niet gehaald worden.

 

Daarom is het belangrijk de verschillende overheden onder druk te blijven zetten.

Natuurpunt is één van de vele organisaties in een internationaal netwerk die dit tracht te doen. Uw steun hierbij is essentiëel.

 

Ook op gemeentelijk vlak is nog veel werk te verrichten. Reeds heel wat werd gerealiseerd maar nog steeds moet er dagelijks hard gewerkt worden aan een betere duurzame leefomgeving.

De watersnip heeft het bijvoorbeeld nog steeds moeilijk om een geschikte broedplaats te vinden.

 

Als u zich geroepen voelt om hieraan mee te werken, geef dan een seintje.

Op allerlei niveau’s kunt u ons helpen.

 

Concreet werken we op 20 maart mee aan de opruimactie gesponserd door Limburg.net en de stad Beringen.

 

In het voorjaar start een nieuw monitoringseizoen voor een aantal soorten zoals dagvlinders en amfibieën. Hiervoor is het niet noodzakelijk een specialist te zijn. Een beetje van uw tijd volstaat.

 

 

Hans Van den Bossche

Voorzitter Natuurpunt Beringen

Natuurpunt.Beringen@telenet.be