Beste Natuurvrienden,

 

2009 kondigde zich aan als een feestjaar. Dertig jaar geleden werd immers het eerste deel van het reservaat erkend. Het lot heeft er anders over beslist.

 

Op 21 januari is Jos Jospers onverwacht overleden. Na een lange periode van ziekte, hoopten we allen dat Jos dit jaar weer kon ingeschakeld worden bij het beheer. Plannen werden gemaakt om dit mogelijk te maken. Het heeft niet mogen zijn.

In dit nummer zijn er enkele teksten opgenomen ter ere van Jos.

 

Persoonlijk zal Jos me altijd bijblijven als gids van mijn eerste Beheerswandeling. Zijn boeiende verhalen hebben hun effect niet gemist. Van toen af ben ik me steeds meer gaan interesseren in het beheer van de vallei.

 

Met het wegvallen van Jos is de feeststemming getemperd. Het enthausiasme waarmede velen zich inzetten voor het behoud van de vallei echter niet.

 

Op zondag 29 maart opent de “Watersnip” feestelijk het nieuwe seizoen. De afdeling zal deze activiteit ten volle ondersteunen.

 

Na vele voorbereidende vergaderingen ziet het er naar uit dat het “NatuurInrichtingsproject Vallei van de Zwarte Beek” eindelijk vaste vorm krijgt. Dit natuurinrichtingsproject heeft als doel de unieke veenstructuur van de vallei te bewaren en waar nodig te herstellen. Dit doel nastreven is niet enkel een juridische verplichting. Het zou ook voor alle betrokkenen een morele plicht moeten zijn. Natuurpunt Beringen is bereid de nodige inspanningen te leveren.

In de loop van dit jaar worden er een aantal informatiesessies georganiseerd om de toestand  en de doelstellingen te verduidelijken.

 

 

 

Hans Van den Bossche

Voorzitter Natuurpunt Beringen

 

HansVdBossche@telenet.be