Beste Natuurvrienden,

 

Zoals aangekondigd in de voorgaande versie van de Watersnippers werd op 1 mei het Prikkelpad geopend. Met het prikkelpad trachten we de natuurbeleving voor jongeren met een meervoudige handicap te verhogen. Met de financiële  steun van het streekfonds “Een Hart voor Limburg” zijn er een aantal belevingselementen uitgewerkt rond het bestaande rolstoelpad Coorselse Bergen. Afgaande op de positieve reacties die we vanuit allerlei hoeken mochten ontvangen, kunnen we spreken van een groot succes. Een dikke proficiat aan allen die zich belangeloos hebben ingezet – en verder zullen inzetten - voor de realisatie van het Prikkelpad.

 

Het voorjaar en daarmee het broedseizoen loopt stilaan ten einde. Voor ons het sein dat er opnieuw volop kan gewerkt worden in de natuurgebieden. Een eerste kleine aanzet wordt gegeven op de klassieke beheerdag rond de seizoenswisseling. Op zaterdagvoormiddag 23 juni zullen de toegangswegen rond de Kluut worden gemaaid.

Op zaterdag 30 juni pakken we de zaken wat groter aan.

Dan starten we met de bestrijding van de reuzenbalsemien in een strook langs de Zwarte Beek. Reuzenbalsemien is een invasieve soort die de ontwikkeling van meer streekeigen soorten verhindert. Binnen het natuurreservaat moet dit vermeden worden. Door het maaien van de aangetaste strook en een opvolging tijdens de zomermaanden trachten we dit doel te bereiken. Iedereen is welkom op deze activiteit. Alle geïnteresseerden zijn de ganse dag welkom. Vanuit de Pïjpenstraat 12 vertrekken we om 9u00 en 14u00 naar de beoogde zone.

 

Op 21 juli richt Natuurpunt Beringen een activiteit in voor alle afdelingen -van bron tot monding – van de Zwarte Beek. Er is een programma samengesteld waar iedereen die zich betrokken voelt bij de Zwarte Beek wel zijn gading vindt. Voor de afsluitende barbecue is inschrijven wel noodzakelijk. Gelieve u dan ook tijdig aan te melden (meer ingegevens vind je verder in dit boekje).

 

Reeds lange tijd zet Natuurpunt Beringen zich in voor de bescherming van zeldzame soorten in de bermen. Bij de stad Beringen dringen we er op aan het Bermdecreet correct toe te passen. Voor enkele bermen trachten we samen met de stad een beheer uit te werken zodat zeldzame soorten zoals blauwe knoop en heidekartelblad toch nog een overlevingskans hebben. Hopelijk kunnen we in de toekomst hier positieve resultaten boeken.

 

 

 

Hans Van den Bossche

Voorzitter Natuurpunt Beringen

Natuurpunt.Beringen@telenet.be