Beste Natuurvrienden,

 

In juni is het nieuwe maaiseizoen gestart. Eerst worden de stukken aangepakt waar geen weidevogels broeden. Nadien zullen ook deze stukken gemaaid worden. Door het maaien krijgen de typische planten van de hooilandjes en de veengebieden volop kans om tot ontwikkeling te komen. Een al te sterke verruiging wordt zo tegengegaan..

Het maaien alleen is echter niet voldoende. Samen met de gemeente zal nog dit jaar getracht worden grotere gebieden open te maken en de waterhuishouding te herstellen.

Naast het openkappen zal er ook geinvesteerd worden in het aanplanten van haagkanten binnen het reservaat. Uiteraard zal hiervoor gebruik worden gemaakt van inheems plantgoed. Ook dit jaar werkt de afdeling mee aan het verspreiden van plantgoed met het label “Plant van Hier”.

Op 12 november wordt in Beringen de jaarlijkse planten- en struikenverkoop van Natuurpunt Limburg georganiseerd.

 

Zoals in de vorige editie van de Watersnippers aangekondigd, hebben de 4 afdelingen - werkzaam rond de Vallei van de Zwarte Beek - elk nu een eigen website. De structuur van de websites is gelijklopend. Toch heeft iedere afdeling haar eigen accenten. Via de vernieuwde website van de afdeling Beringen, kunt u snel de zusterwebsites bezoeken. (www.natuurpuntberingen.be)

 

Enkele weken geleden stelden de professionele medewerkers, bijgestaan door vrijwilligers, hun werkplaatsen open voor het publiek. Rond de Watersnip waren de machines van de eerste generatie natuurbeheer te bewonderen. Hopelijk kunnen we deze activiteit volgend jaar herhalen om iedereen de kans te geven de enorme evolutie te bekijken.

 

Rest me nog enkele grote activiteiten te vermelden :

 

Op zondag 3 juli is er het klassieke schaapsscheerfeest. Naast een aantal wandelingen zullen in en rond “de Watersnip” allerlei standjes over het verwerken van wol en andere oude heide-activiteiten te bezichten zijn.

 

Van 22 juli tot en met 24 juli wordt de jaarlijkse Natuur 3-Daagse georganiseerd door de afdeling Lummen. Meer informatie vindt u op de website. Inschrijven kan via de website of via bijgaand invulformulier.

 

Tijdens het vleermuizenweekend zal de afdeling ook van de partij zijn om de zomervakantie traditioneel af te sluiten.

 

Voor iedereen : een natuurlijke en prettige vakantie toegewenst.

 

Hans Van den Bossche

HansVdBossche@telenet.be

Voorzitter Natuurpunt Beringen