Beste Natuurvrienden,

 

De laatste decennia zijn er heel wat bossen binnen Beringen verdwenen. Een reden te meer om de overblijvende stukjes te koesteren.

 

Om de bossen maximaal te vrijwaren heeft de Vlaamse Overheid de Criteria Duurzaam Bosbeheer uitgewerkt. Het bosbeheer moet erop gericht zijn om de diverse functies die een bos vervult (economische, ecologische, recreatief, milieubeschermend, ...) zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen zonder de draagkracht van het bosecosysteem te overschrijden.

 

De plannen die momenteel voorliggen in verband met het Uitgebreid Bosbeheerplan en de Natuur Inrichting houden maximaal rekening met deze criteria.

 

Om over te gaan van een puur economisch bos - met om de zoveel jaren een volledige kaalkap met maximale financiŽle opbrengst voor de eigenaar- is het absoluut noodzakelijk alle kansen te geven aan de natuurlijke verjonging van het bos. Dit doel kan enkel bereikt worden door voldoende open plekken binnen het bos te creŽren. De voorgestelde oppervlakte blijft binnen de door Vlaanderen opgelegde regels in openbare bossen.

 

Indien we niet wensen dat de bossen worden overwoekerd door uitheemse soorten, is het absoluut nodig de invasieve exoten te bestrijden. Op die plaatsen waar de ecologische functie primeert, moeten de uitheemse soorten plaats maken voor bomen en struiken van hier. Een actieve bestrijding van Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop en Amerikaanse eik is op deze plaatsen verplicht.

 

Ik hoop dat diegene die nu ageren tegen deze plannen ook van de partij zullen zijn wanneer de echte natuurwaarden binnen Beringen in het gedrang zijn. Bijvoorbeeld wanneer bouwpromotoren starten met het verkavelen van heide relicten aan het Fonteintje.

 

 

 

 

 

 

Hans Van den Bossche

Voorzitter Natuurpunt Beringen

Natuurpunt.Beringen@telenet.be