Beste Natuurvrienden,

 

Met het aanbreken van het zomerseizoen eindigt ook langzaam het broedseizoen. Er kan dus weer volop in het reservaat gewerkt worden.

Als we het natuurdoel “een open beekvallei” wensen te realiseren, zal er ook stevig gewerkt moeten worden. De vaste ploeg terreinarbeiders zal haar handen vol hebben om de vele percelen te maaien.

Ook de vrijwilligers zullen hun steentje bijdragen. Er zal gewerkt worden  om een aantal percelen die de afgelopen jaren te veel zijn dichtgegroeid weer open te maken. Geïnteresseerden kunnen zicht steeds melden zodat er concrete werkafspraken kunnen worden gemaakt.

 

 

Naast de noeste arbeid op het terrein, zal er  ook meer aandacht besteed worden aan observaties. Om een beter inzicht te krijgen in de dynamiek van het reservaat, is het noodzakelijk een breder monitoringnetwerk uit te bouwen. Doel van dit monitoringnetwerk is om met eenvoudige observaties meer te weten te komen over wat leeft en bloeit binnen het reservaat en haar omgeving.

Een eerste aanzet is reeds gegeven door mee te werken aan de dagvlinder-monitoring opgezet door het ANB (Agentschap Natuur en Bos) in de Koerselse Bergen. Op regelmatige tijdstippen worden de dagvlinders langsheen een vast traject geteld.

In deze fase is het nog wat zoeken naar de juiste formules. Langzaam zal dit monitoringproject verder worden uitgebreid naar andere gebieden en andere soorten.

Mensen die wensen deel te nemen aan een monitoringproject, kunnen steeds hun interesse doorgeven. Deze projecten staan open voor iedereen die wat tijd wenst te steken in de natuur.

 

In een vorig nummer werd er verkeerdelijk een schaapsscheerfeest opgenomen in de activiteitenkalender van deze zomer. Het betrof hier echter het succesvolle feest van vorig jaar. Dit jaar is er geen scheerfeest. Wel zijn er tal van andere activiteiten in de Beekvallei. Meer informatie vindt u elders in dit nummer.

 

 

Hans Van den Bossche

Voorzitter Natuurpunt Beringen

 

HansVdBossche@telenet.be