Beste Natuurvrienden,

 

November werd gekenmerkt door hevige regenval. Half november was de watersnood het hoogst. Natuurgebieden hebben toen nogmaals hun nut bewezen door dienst te doen als buffergebied voor de opslag van grote hoeveelheden neerslag. Ook de vallei van de Zwarte Beek heeft haar steentje bijgedragen. Het water werd in de vallei opgehouden zodat overstromingen stroomafwaarts konden worden voorkomen. Zonder deze buffering was de watersnood niet te overzien geweest.

Ook de winter kent dit jaar een vroege start. Begin december was er een eerste periode van strenge vorst en sneeuwval. Hoogtijd om aan de vogels te denken !

 

 

Voorbije maanden stond ook het Natuurinrichtingsproject weer centraal. De projecten met als doel de recreatiedruk rond het Fonteintje beter te kanaliseren werden voorgesteld. Het is te betreuren dat een aantal voorstellen ten koste gaan van het authentieke karakter van het Koersels Kapelleke. Hier horen geen afgelijnde haagjes. Dit heeft niets te maken met natuurinrichting.

Natuurpunt streeft ernaar de eigenheid van het kapelleke te behouden.

Wij zijn dan ook tegen de plannen van de stad om bouwpromotoren in dit gebied los te laten. Een nieuwe verkaveling in de Wielewaalstraat is niet wenselijk.

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte wens ik af te sluiten met een oproep om Natuurpunt Beringen te steunen in haar inspanningen om het reservaat uit te breiden. Dit kan door te storten op het nummer 293-0212075-88 met de mededeling “Gift project 8813”. Dit jaar is er ook een Natuurpunt-campagne ten voordele van de gehele Zwarte Beek. Deze gift wordt gebruikt ter versterking van de verschillende reservaten van bron tot monding. Toegevoegd vindt u verdere informatie.

 

Prettige Eindejaarsfeesten,

 

 

Hans Van den Bossche

HansVdBossche@telenet.be

Voorzitter Natuurpunt Beringen