Beste Natuurvrienden,

 

De afgelopen weken was de klimaattop in Kopenhagen een dagelijks nieuwsfeit. Centrale thema’s waren de vermindering van de CO2 uitstoot en  de beperking van de ecologische voetafdruk.

 

De stad Beringen wenst de komende maanden actief campagne te voeren rond het verminderen van de ecologische voetafdruk. Natuurpunt Beringen zal via de Stedelijke Adviesraad Leefmilieu hieraan actief deelnemen.

 

In het komende jaar zal er ook veel aandacht besteed worden aan de verdere uitwerking van de Natura 2000 gebieden. De vallei van de Zwarte Beek vormt samen met het militaire domein een belangrijk deel  van een van de grotere aangewezen gebieden waar maximaal gestreefd moet worden naar het behoud van de biodiversiteit. Grote inspanningen zijn door de overheid, met steun van Europa, reeds geleverd op het militaire domein. Ook in de Koersele heide is er reeds enige vooruitgang geboekt. Voor het valleigebied worden de nodige maatregelen verder voorbereid.

Volgend jaar zullen hierover de nodige toelichtingen worden gegeven.

 

 

Mensen die graag de handen uit de mouwen willen steken, zijn nog steeds welkom. Elke woensdag namiddag is er een samenkomst van de “techniekers”. Geďnteresseerden kunnen contact opnemen met Willy Cools (0474 99 36 19). Mensen met ervaring in het lassen van constructies zijn uitermate welkom.

Op zaterdag 19 december is er de drie-maandelijkse werkdag. Er wordt normaal gestart rond 9u. Tijdens de dag aansluiten is echter geen probleem. Willy zal graag de juiste plaats van de werkzaamheden doorgeven.

 

Ook dit jaar wens ik voor het afsluiten van het jaar nog een beroep te doen op jullie vrijgevigheid. Door een bedrag te storten op het nummer 293-0212075-88 met in de mededeling de melding Gift project 8813, steun je de verdere uitbouw van het reservaat Vallei Zwarte Beek in Beringen. Giften boven 30 EUR, op jaarbasis, zijn fiscaal aftrekbaar.

 

 

Prettige Eindejaarsfeesten,

 

 

Hans Van den Bossche

HansVdBossche@telenet.be

Voorzitter Natuurpunt Beringen